Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky stanovují vztah mezi provozovatelem on-line systému pro rezervaci a prodej vstupenek na kulturní představení (dále jen "rezervační systém") a uživatelem, který je do rezervačního systému řádně zaregistrován (dále jen "uživatel")
 2. Rezervační systém je dostupný na URL adrese https://www.vstupenkyrumburk.cz
 3. Provozovatelem rezervačního systému je Dům kultury Střelnice Rumburk p. o. IČ:00830682, DIČ:CZ00830682 sídlící na adrese SNP 484/29, 40801 Rumburk (dále jen "provozovatel")
 4. Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.7. 2013.
 5. Uživatel uděluje souhlas s obchodními podmínkami dokončením registrace
 6. Prodej rezervovaných vstupenek je realizován prostřednictvím obchodních partnerů provozovatele (dále jen “Prodejní místa”), kteří jsou k tomuto úkonu smluvně či jinak autorizováni

2. Registrace uživatele

 1. Registrace uživatele do rezervačního systému je dobrovolná
 2. Provozovatel se zavazuje, že veškeré údaje získané od uživatele během registračního procesu slouží pouze a výhradně pro identifikaci uživatele v rámci rezervačního systému a nebudou v žádném případě poskytnuta třetí straně
 3. K řádnému dokončení registrace je nutné ověření platnosti e-mailové adresy uživatele. Ověření probíhá zasláním potvrzovací zprávy na e-mailovou adresu uživatele, se kterou se registroval do rezervačního systému
 4. Je zakázáno vytvářet si více uživatelských účtů se záměrem zvýšení množství rezervovaných vstupenek na konkrétní osobu

3. Rezervace vstupenek

 1. Pouze řádně registrovaný uživatel může provádět rezervace vstupenek v rezervačním systému
 2. Uživatel může rezervovat na jednu kulturní událost maximálně 5 vstupenek, není-li v popisu události uvedeno jinak
 3. Platnost rezervovaných vstupenek je 120 hodin (5 dní) od vytvoření rezervace, není-li v popisu události uvedeno jinak
 4. Rezervovat vstupenky na danou kulturní událost je možné pouze 2x (po té je rezervace možná pouze na některém z prodejních míst)
 5. Je zakázáno vytvářet více uživatelských účtů za účelem rezervace většího množství vstupenek než je maximální povolené množství na uživatele pro konkrétní událost

4. Zrušení rezervace vstupenek

 1. Rezervaci vstupenky může uživatel zrušit svépomocí po přihlášení do uživatelského účtu v sekci Moje vstupenky kliknutím na “zrušit rezervaci”
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit rezervované vstupenky bez udání důvodu v případě, kdy je zřejmé, že rezervace byla provedena v rozporu s obchodními podmínkami nebo se zřejmým úmyslem poškodit provozovatele
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit rezervované vstupenky v případě nezbytnosti. O případném odstranění vstupenek je povinen informovat e-mailovou zprávou uživatele mající rezervované vstupenky na danou událost minimálně 24 hodin před odstraněním

5. Vyzvednutí a prodej vstupenek

 1. K vyzvednutí řádně rezervované vstupenky mohou být prodejcem na příslušném prodejním místě vyžadovány po uživateli následující informace pro ověření totožnosti uživatele:

  Jméno a příjmení
  Datum a čas události
  E-mailová adresa, na kterou byla rezervace provedena

 2. V případě neposkytnutí požadovaných informací z bodu 5.1. je prodejce oprávněn rezervované vstupenky nevydat
 3. Rezervované vstupenky je možné zakoupit ve všech prodejních místech, která jsou uvedena v sekci „Prodejní místa“
 4. Provozovatel může omezit prodej a rezervace vstupenek pouze na určitá prodejní místa, je však povinen o tom informovat uživatele v popisu události

6. Způsob platby za rezervované vstupenky

 1. Platba v hotovosti
  V hotovosti lze platit na všech prodejních místech

 2. Platba platební kartou
  Platba platební kartou je možná pouze v prodejním místě DK Střelnice Rumburk

Soubory ke stažení

clanky424/obchodni_podminky_2018.pdf137 kBObchodní podmínky platné od 21.3.2018Vloženo: 01. 08. 2023, 10:32h