Obnovení hesla

Pokud jste již registrovaným uživatelem a registraci jste provedl(a) ještě ve starém systému, budete si nyní muset nastavit nové heslo. Všechny uživatelské účty byly ze starého systému převedeny, ale z bezpečnostních důvodů byla všechna původní hesla vymazána. Před prvním přihlášením je tedy nutné projít procesem obnovy hesla. To provedete kliknutím na odkaz zapomenuté heslo. Na následující stránce pak stačí uvést email, který jste při registraci použil(a) a kliknout na odkaz, který Vám přijde do této emailové schránky a vrátí Vás zpět na náš web, kde budete moci zadat své nové heslo.

Pokud neznáte své heslo k uživatelskému účtu na tomto webu, zadejte prosím svou e-mailovou adresu, kterou jste použil(a) při registraci. Obratem Vám zašleme instrukce k obnově Vašeho hesla.